Seko mums:
FIA ERC 8 POSMI | Portugāle | Spānija | Polija | Latvija | Zviedrija | Itālija | Čehija | Ungārija |
DATU AIZSARDZĪBA

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Pēdējo reizi atjaunināts: 2023. gada 24. aprīlī.

 

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus, pirms izmantojat šo vietni, ko pārvalda RA Events (“mēs” vai “mūsu”).

 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā RA Events nodrošina Tet Rally Liepāja (2023. gada 16.-18. jūnijs) (turpmāk – Pasākums) dalībnieku (turpmāk kopā – Dalībnieki) datu apstrādi, drošību un aizsardzību. SIA "RA EVENTS", Juridiskā adrese: Melnsila iela 10B, Rīga, LV-1046, Latvija; Reg. Nr.41203049203.

 

Jebkurā laikā pieprasīt Pārzinim informāciju par Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā norādīto personu.

Lai piekļūtu attiecīgajiem datiem un saņemtu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15.pantā noteikto informāciju, sazinoties ar RA Events.

Lūgt Pārzinim labot, dzēst vai ierobežot personas datu apstrādi vai iebilst pret šādu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. un 21. pantu.

Dalībnieks var īstenot savas tiesības, tai skaitā tiesības iebilst vai uzdot jautājumus Pārzinim rakstiski pa e-pastu: info@raevents.lv.

Ja mainās personas sniegtie personas dati, persona ir tiesīga pieprasīt labot (koriģēt) savus personas datus, sazinoties ar Pārzini pa e-pastu: info@raevents.lv.

Datu subjekts jebkurā gadījumā var vērsties tuvākajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē tās noteiktajā kārtībā; Latvijas uzraudzības iestāde Datu valsts inspekcija, savā mājaslapā www.dvi.gov.lv ir norādījusi informāciju kā iesniegt pieteikumu.

Ja apstrādātājs pasākuma administratīvajā organizēšanā personas datu apstrādei iesaista citus apstrādātājus, apstrādātājs tiem var nodot ierobežotus personas datus. Apstrādātājs nodrošina Pārzinim piekļuvi personas datiem, kas nodoti citam apstrādātājam.

Ja tiek piesaistīts cits apstrādātājs, tad Apstrādātājs nodrošina, ka šim citam apstrādātājam būs jāievēro šie noteikumi.

Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana ir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat šiem Noteikumiem un ievērojat tos. Šie Noteikumi attiecas uz visiem vietnes apmeklētājiem un visiem, kas iesniedz Tet Rally Liepāja pieteikumu vai ir Tet Rally Liepāja apmeklētāji.

Apmeklējot mūsu vietni vai reģistrējoties, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus. Ja Jūs nepiekrītat kādai no noteikumu daļai, Jūs nedrīkstat iesniegt reģistrācijas anketu Tet Rally Liepāja.

Reģistrējoties dalībnieks piekrīt, ka organizācijas komiteja izmantos viņa datus. Līgumu var atsaukt neformāli, rakstot e-pastu uz: info@raevents.lv. Informāciju par mūsu pasākuma apmeklētājiem vācam atbildīgi, saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

 

Sazinieties ar mums

 

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums: info@raevents.lv.

RA EVENTS ir noslēdzis 20.07.2021. līgumu Nr. SKV-TL-2021/15 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.