Seko mums:
FIA ERC 8 POSMI | Portugāle | Spānija | Polija | Latvija | Zviedrija | Itālija | Čehija | Ungārija |
VIDE

TET RALLY LIEPĀJA – ILGTSPĒJĪGAS SACENSĪBAS AR RŪPĒM PAR NĀKOTNI

RA EVENTSTet Rally Liepāja organizators – jau vairāk nekā 10 gadus Latvijā rīko dažādas autosporta sacensības. RA EVENTS katrā savā projektā cenšas sasniegt visaugstākās kvalitātes līmeni, kalpojot kā labās prakses piemērs arī citiem.

Sekojot līdzi globālajām aktualitātēm un Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) Vides programmai (FIA Action for Environment), 2023. gadā Tet Rally Liepāja organizators turpinās pastiprināti pievērst uzmanību vides aizsardzībai un ilgtspējai.

Tet Rally Liepāja Ilgtspējas programmas mērķis ir mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, aicinot visas iesaistītās puses domāt par nākotni ilgtermiņā, pieņemot atbildīgus lēmumus un rīkojoties ilgtspējīgi jau šodien. Lai to īstenotu, ir jāapzinās, jānovērtē un jākontrolē ikkatra procesa un darbības ietekme uz vidi, tādēļ rallija organizators aicinās domāt par šo tēmu sacensību dalībniekus, medijus, personālu, līdzjutējus, kā arī sadarbības partnerus un piegādātājus.

 

Tet Rally Liepāja aicina īstenot šādas aktivitātes:

1. Ceļot atbildīgi – optimizēt transporta, nakšņošanas un ceļošanas izmaksas;

2. Izturēties ar cieņu pret citu īpašumu, pilsētvidi un vietējiem iedzīvotājiem;

3. Nepiesārņot vidi – mazināt atkritumu daudzumu, izvēlēties pārstrādājamus produktus, savākt aiz sevis atkritumus;

4. Šķirot atkritumus – kur iespējams, izmantot atkritumu šķirošanas tvertnes, vienmēr paturi prātā: samazini, lieto atkārtoti, pārstrādā (reduce, reuse, recycle);

5. Samazināt izmantoto resursu daudzumu – mazināt ūdens, enerģijas, degvielas un elektrības patēriņu, atkritumu un drukas materiālu daudzumu;

6. Būt sociāli atbildīgiem – piesaistīt darbiniekus no vietējiem reģioniem, sacensības darīt pieejamas personām ar invaliditāti;

7. Izdarīt atbildīgas izvēles ilgtspējīgai dzīvei – izvēlēties dabai draudzīgus produktus, mazinot savu atstāto ekoloģisko pēdu un ietekmi uz vidi.

 

Tet Rally Liepāja par vides jautājumiem aicina domāt ne tikai rallija norises laikā, bet arī ikdienā – izvērtējot savus ikdienas paradumus, katram ir iespēja samazināt savu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Tet Rally Liepāja komanda ir pārliecināta, ka izdarot pareizās izvēles šodien, tiek dota iespēja ilgtspējīgai nākotnei.

 

RA EVENTS ir noslēdzis 20.07.2021. līgumu Nr. SKV-TL-2021/15 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.